BAE teknoloji devi 60 milyon dolara Türk şirketi GlassHouse’u satın aldı

Körfez Bölgesi’nin en bü­yük teknoloji şirketle­rinden biri e&enterp­rise, Türkiye’yi uzun zamandır yakından takip ediyordu. Gü­nümüzde Birleşik Arap Emir­likleri (BAE) merkezli şirke­ti e& enterprise adıyla bilinse de şirketin eski adı ekonomi dünyası tarafından hatırlana­caktır: Etisalat. Afrika ve Or­tadoğu’da 32 ülkede faaliyet gösteren Etisalat adıyla bili­nen Emirates Telecommuni­cations Group Company (e&), Türkiye’ye hızlı girdi.

Abu Dha­bi merkezli şirket, Türkiye’nin en önemli bilişim teknolojile­ri altyapısında hizmet sağlayı­cı olan GlassHouse’un tamamı­nı satın aldı. BAE’li şirket, satın alma için yatırım fonu Mediter­ra Capital’e 60 milyon dolar de­ğer karşılığında (bugünkü kur­la yaklaşık 2 milyar) ödeyecek. Şirketin satışı önceki gün yapıl­dı ve eski adıyla Etisalat, Türk pazarına girmiş oldu.

Dünya’dan Kerim Ülker’in haberine göre, önce Türk şirketi Glass­House’dan, ardından da Duba­ili devden bahsedersek, satışın önemi daha iyi anlaşılacaktır. 2004 yılında Türkiye ve EMEA bölgesinde veri yedekleme, ar­şivleme, depolama konularında nitelikli çözüm ve danışmanlık hizmetleri sunmak amacıyla kurulan GlassHouse, 2018 yı­lında yatırım fonu Mediterra Capital tarafından satın alındı. İstanbul merkezli GlassHouse, bankacılık, teknoloji, teleko­münikasyon, kamu hizmetleri, havacılık ve savunma sektör­lerinde yaklaşık 2 bin kuruluşa hizmet veriyor. 6 yılda cirosunu 3 kat artıran Türk şirketin Ka­tar ve Güney Afrika’da ofisleri bulunuyor.

TÜRK TELEKOM İHALESİNDEN SON ANDA ÇEKİLMİŞTİ

Gelelim satın almayı yapan BAE merkezli şirkete. 1976 yı­lında kurulan, 2022 yılında da dönüşüm yaparak Etisalat olan adını değiştiren ana şirket, BAE devletine ait ve hisselerinin bir kısmı BAE Borsası’nda iş­lem görüyor. Geçen yılı 14 mil­yar dolarlık ciro ile kapayan şir­ket, Benin’den Burkina Faso’ya, Mısır’dan Pakistan’a, Afganis­tan’dan Suudi Arabistan’a 20’ye yakın ülkede faaliyet gösteri­yor. BAE’li şirket, adının Etisa­lat olduğu dönemlerde Türki­ye’ye büyük bir ilgi göstermiş­ti. 2005 yılında özelleştirilen Türk Telekom’la yakından ilgi­lenen şirket, ihaleye katılmış, 7’nci turda, “Rakibimizi kutlu­yoruz” diyerek ihaleden çekil­mişti. Hatırlayacağınız gibi iha­leyi 6 milyar 550 milyon dolar veren Oger Telecom almış, son­rasında ise Türkiye Hariri Aile­si’nde yaşananların da etkisiyle süreçten zarar görmüştü.

SUUDİ ARABİSTAN’A DA AÇACAK

BAE’li şirket, yaklaşık 20 yıl sonra Türkiye’ye altyapı sağ­layıcısı olarak dönüyor diye­biliriz. Söz konusu yatırımla Türkiye bilişim teknolojile­ri hizmetleri ve bulut pazarı­na giriş yaparak son teknoloji dijital dönüşüm çözümlerini Türkiye’nin önde gelen firma­larının hizmetine sunmayı ve bulut hizmet portföyünü ge­nişleterek SAP yetkinliklerini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu aynı zamanda yan kuruluşun GlassHouse’un SAP yetenek­lerinden yalnızca BAE’de de­ğil Suudi Arabistan’da da ya­rarlanmasını sağlayacak. Abu Dhabi merkezli şirketin bu sa­tın alması önemli bir adım. Bu adımı destekleyecek daha bü­yük yatırım ve satın almaların da önünü açtı. Yakın zamanda bunu görebiliriz.

patronlardunyasi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir